Senioři

Seznam služeb

A

Dobrovolníci pro organizace poskytující služby v Chomutově

C

Centrum komunitního plánování, statutární město Chomutov

Rozvoj sociální oblasti na území měst Chomutova, Jirkova a okolí

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.

D

Diecézní charita Litoměřice

Charitní ošetřovatelská služba

tel. 731 402 445, 474 686 195

Diecézní charita Litoměřice

Dobrovolnické centrum, z. s.

Zajišťuje dobrovolníky do Krajské zdravotní, a. s., včetně Nemocnice Chomutov o. z.

Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem

 • 606 512 905               
 • dcul@dcul.cz

Kochova 1185, Chomutov

 • 474 447 395                
 • anna.mala@kzcr.eu

Domov harmonie a klidu, s. r. o.

Domov klidného stáří Chomutov

Dům s pečovatelskou službou Červenohrádecká - Jirkov

Žádosti o přidělení bytu se podávají na odboru sociálních věcí Městského úřadu Jirkov

tel. 474 616 411, 474 616 463

Dům s pečovatelskou službou Merkur - Chomutov

Žádosti o přidělení bytu se podávají na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Chomutova

Dům s pečovatelskou službou Mládežnická - Jirkov

Žádosti o přidělení bytu se podávají v Městském ústavu sociálních služeb Jirkov, U Dubu 1562

tel. 474 684 432, 474 683 113

Důstojný život – centrum pro zdravotně postižené, o. p. s.

C

Chomutovská knihovna, p. o.

Zajišťuje kulturní, vzdělávací a sportovní akce pro seniory (Akademie třetího věku, Virtuální univerzita třetího věku, Zdravotní cvičení pro každého, cyklus přednášek Tělo napoví atd.)

tel. 474 619 336, 725 529 111

K

Kapka 97, z. s.

Poradenství a pomoc pacientům s onkologickým onemocněním a jejich blízkým

tel. 604 400 109

Klub aktivních seniorů Jirkov

Pondělí - čtvrtek od 13:15 do 16:00 hodin + akce

Klub seniorů Chomutov

Sociální centrum, Písečná 5030, Chomutov (středa od 14:00 hod.)

Centrum denních služeb, Bezručova 4512, 430 03 Chomutov (pondělí - čtvrtek od 14:30 hod.)

M

Magistrát města Chomutova - Odbor sociálních věcí

Městská policie Chomutov

tel. 474 637 457, 474 651 046, 156

Městská policie Jirkov

tel. 474 654 179, 732 981 010

Městský úřad Jirkov - Odbor sociálních věcí a školství

tel. 474 616 411, 474 616 463

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

tel. 474 684 432

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

tel. 474 684 432

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

tel. 474 684 432

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

tel. 474 684 432

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

Odlehčovací služba pobytová

tel. 474 684 432

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

tel. 474 684 432, 474 683 113

O

Obce Málkov, Strupčice a Spořice

Mají byty určené pro seniory, nezajišťují však pečovatelskou službu, ale je možné si ji objednat u některého z poskytovatelů, viz pečovatelská služba a osobní asistence - žádosti o přidělení bytu se podávají na jednotlivých obecních úřadech

Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov

Důchody, peněžitá pomoc v mateřství, nemocenské dávky

tel. 474 637 511, 474 637 611

P

Probační a mediační služba ČR

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Služba pomoci obětem trestných činů

 • Úkony mediace – mimosoudní řešení konfliktů
 • Úkony probace – organizování a vykonávání dohledu nad obviněným

Poradna pro oběti trestných činů

 • 606 053 188
 • michalkova.pms@gmail.com

S

Sociální služby Chomutov, p. o.

Pro občany Chomutova za úhradu (30,- Kč cesta/ osoba)

tel. 607 060 694

Sociální služby Chomutov, p. o.

tel. 474 659 290, 728 218 637

Sociální služby Chomutov, p. o.

Sociální poradna Kamenná - poskytuje odborné, sociální a právní poradenství, dluhové poradenství a oddlužení, partnerské, manželské a rodinné poradenství, poradenství pro pozůstalé

tel. 725 958 894, 474 659 241, 728 897 523

Sociální služby Chomutov, p. o.

tel. 474 652 956, 606 641 988

Společně proti času, o. p. s.

Odlehčovací služba v domácnosti.

Společně proti času, o. p. s.

Spolek Prohandicap Jirkov

Dobrovolníci pro organizace poskytující služby v Jirkově

Š

Šance žít - Chance be live, z. s.

Podpora seniorů a zdravotně postižených při zapojení do společnosti, kulturní programy, rozvoj estetiky a hudebnosti

Ú

Úřad práce ČR - Oddělení dávek hmotné nouze

např. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc

Chomutov, Cihlářská 5909

 • 950 118 511   
 • 950 118 528               
 • jitka.reiterova@uradprace.cz
 • portal.mpsv.cz

Jirkov, Vinařická 1425

 • 950 118 265               
 • sona.adamova@uradprace.cz
 • portal.mpsv.cz

Úřad práce ČR - Oddělení dávek státní sociální podpory

např. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péče

Chomutov, Cihlářská 4107

 • 950 118 511               
 • 950 118 522      
 • krista.stehlikova@uradprace.cz
 • portal.mpsv.cz

Jirkov, Vinařická 1425

 • 950 118 251               
 • sona.adamova@uradprace.cz
 • portal.mpsv.cz

Úřad práce ČR - Oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením

např. příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením

tel. 950 118 511, 950 118 514

Z

Základní umělecká škola T. G. Masaryka, Chomutov

Akademie umění a kultury pro seniory (obor výtvarný, hudební, taneční)

Zdravotní sestry a pečovatelky, s. r. o.

Domácí zdravotní péče

Zdravotní sestry a pečovatelky, s. r. o.