Osoby v krizi

Seznam služeb

A

Dobrovolníci pro organizace poskytující služby v Chomutově

Armáda spásy v ČR

Azylový dům pro muže a ženy v Jirkově

Armáda spásy v ČR

Noclehárna pro muže a ženy v Jirkově

C

Centrum komunitního plánování, statutární město Chomutov

Rozvoj sociální oblasti na území měst Chomutova, Jirkova a okolí

Centrum ucelené rehabilitace, z. ú.

Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Chomutov - poskytuje poradenství při zvládání potíží v mezilidských vztazích, rozvodu a porozvodových těžkostí, styku s dětmi včetně mediace dohod o výchově dětí a  uspořádání vzájemných vztahů

tel. 776 806 475

Č

Člověk v tísni, o. p. s.

Dluhové poradenství – pomáhá lidem bránit se neférovému jednání některých firem, které poskytují finanční služby. Nabízí řešení problémů s exekucí a oddlužením. Služba je poskytována zdarma formou individuálního poradenství.

Člověk v tísni, o. p. s.

Terénní program Chomutov

Člověk v tísni, o. p. s.

Resocializační služba - je určena pro pachatele trestné činnosti, zejména pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznicích v okolí Chomutova, pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody a pro osoby s alternativními tresty, které před nástupem do výkonu trestu v Chomutově žily nebo zde po ukončení výkonu trestu chtějí žít. Základem služby je podpora, individuální pomoc a poradenství.

D

Dobrovolné charity

Pomoc v nouzi, charitativní šatník

Oblastní charita Chomutov

 • nám. 1. máje 2, Chomutov    
 • 777 876 239               
 • Deni.A@seznam.cz

Farní charita Jirkov

 • Kostelní 55, Jirkov
 • 604 126 110               
 • farajirkov@tiscali.cz

Dobrovolnické centrum, z. s.

Zajišťuje dobrovolníky do Krajské zdravotní, a. s., včetně Nemocnice Chomutov o. z.

Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem

 • 606 512 905               
 • dcul@dcul.cz

Kochova 1185, Chomutov

 • 474 447 395                
 • anna.mala@kzcr.eu

I

In Iustitia, o. p. s.

Poradna Justýna - právní poradenství pro oběti trestných činů z nenávisti

tel. 773 177 636

K

K srdci klíč, o. p. s.

Noclehárna pro muže v Chomutově

K srdci klíč, o. p. s.

Byty na půl cesty v Chomutově

M

Magistrát města Chomutova - Odbor sociálních věcí

Městská policie Chomutov

tel. 474 637 457, 474 651 046, 156

Městská policie Jirkov

tel. 474 654 179, 732 981 010

Městský úřad Jirkov - Odbor sociálních věcí a školství

tel. 474 616 411, 474 616 463

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

Sociální poradna poskytuje odborné, sociální a právní poradenství, mediaci, dluhové poradenství a oddlužení

tel. 774 422 012, 474 684 432

O

Terénní program Chomutov, Jirkov, možnost potravinové pomoci

tel. 770 157 131, 778 470 524

Oblastní charita Most

Sociální poradny poskytují odborné, sociální a právní poradenství, dluhové poradenství a oddlužení, možnost potravinové pomoci: 

Poradna I.: 17. Listopadu 5461, Chomutov      

Poradna II.: Pod Břízami 5321, Chomutov

tel. 778 470 523, 770 157 132

Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov

Důchody, peněžitá pomoc v mateřství, nemocenské dávky

tel. 474 637 511, 474 637 611

P

Probační a mediační služba ČR

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Služba pomoci obětem trestných činů

 • Úkony mediace – mimosoudní řešení konfliktů
 • Úkony probace – organizování a vykonávání dohledu nad obviněným

Poradna pro oběti trestných činů

 • 606 053 188
 • michalkova.pms@gmail.com

R

Rozkoš bez rizika, z. s.

Předcházení a snižování rizik osob pracujících v sexbyznysu, součástí jsou i zdravotní služby

S

Sociální služby Chomutov, p. o.

Sociální poradna Kamenná - poskytuje odborné, sociální a právní poradenství, dluhové poradenství a oddlužení, partnerské, manželské a rodinné poradenství, poradenství pro pozůstalé, pro seniory

tel. 725 958 894, 728 897 523

Sociální služby Chomutov, p. o.

Azylový dům Písečná – pro muže, ženy, matky s dětmi a rodiny s dětmi

tel. 474 623 261, 725 820 281

Spirála, Ústecký kraj, z. s.

Centrum krizové intervence: detašované pracoviště Chomutov – pro osoby ohrožené domácím násilím

Kamenná 5164, budova Sociálních služeb Chomutov, p. o.
Středa: 10:00–14:00 hodin (po předchozím objednání)

 • 475 603 390 – linka pro osoby v krizi
 • 475 511 811 – linka pro ohrožené domácím násilím

Spolek Prohandicap Jirkov

Dobrovolníci pro organizace poskytující služby v Jirkově

Světlo Kadaň, z. s.

Poradna Světlo:

Hálkova 224, Chomutov - pro uživatele návykových látek a jiné závislosti 

Nerudova 63/16, Chomutov - pro zvané na tel. objednání (rodinní příslušníci, po léčení atd.)

Světlo Kadaň, z. s.

Terénní program Chomutovsko - služba poskytována osobám závislým na návykových látkách v terénu

Světlo Kadaň, z. s.

K-centrum Chomutov - výměna injekčního materiálu, poradenství, hygienický servis (sprcha, praní), potravinový servis (polévka, káva, čaj)

Světlo Kadaň, z. s.

Terénní program Jirkov

 

Ú

Úřad práce ČR - Oddělení dávek hmotné nouze

např. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc

Chomutov, Cihlářská 5909

 • 950 118 511   
 • 950 118 528               
 • jitka.reiterova@uradprace.cz
 • portal.mpsv.cz

Jirkov, Vinařická 1425

 • 950 118 265               
 • sona.adamova@uradprace.cz
 • portal.mpsv.cz

Úřad práce ČR - Oddělení dávek státní sociální podpory

např. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péče

Chomutov, Cihlářská 4107

 • 950 118 511               
 • 950 118 522      
 • krista.stehlikova@uradprace.cz
 • portal.mpsv.cz

Jirkov, Vinařická 1425

 • 950 118 251               
 • sona.adamova@uradprace.cz
 • portal.mpsv.cz

Úřad práce ČR - Oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením

např. příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením

tel. 950 118 511, 950 118 514

Z

Zdravotní ústav Ústí nad Labem – pracoviště Chomutov

Testování HIV, odběry, poradenství