Osoby se zdravotním postižením

Seznam služeb

A

Dobrovolníci pro organizace poskytující služby v Chomutově

Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s.

tel. 474 333 104

Asociace Pro HANDICAP Chomutov

Pomoc rodičům dětí s mentálním a kombinovaným postižením, hipoterapie, canisterapie, plavání, společné akce, pobyty, poradenství

C

Centrum duševního zdraví Chomutov - Fokus Labe + PL Petrohrad

Pro osoby se zkušeností s chronickým duševním onemocněním

tel. 474 341 144, 730 512 887

Centrum komunitního plánování, statutární město Chomutov

Rozvoj sociální oblasti na území měst Chomutova, Jirkova a okolí

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.

Raná péče pro děti se sluchovým postižením

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.

Centrum ucelené rehabilitace, z. ú.

tel. 474 628 347

Č

Česká unie neslyšících

tel. 608 719 001

D

Demosthenes, o. p. s.

Pro děti s rizikovým vývojem, vývojovými poruchami, dětskou mozkovou obrnou, poruchou autistického spektra, sluchovým a kombinovaným postižením

Diakonie ČCE - středisko Praha

Pro děti s opožděným vývojem, mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením, poruchami autistického spektra, kurz podpory komunikace, půjčovna rehabilitačních pomůcek a hraček

Detašované pracoviště: Jindřichova 337, Děčín

Diecézní charita Litoměřice

Charitní ošetřovatelská služba

tel. 731 402 445, 474 686 195

Diecézní charita Litoměřice

Dobrovolnické centrum, z. s.

Zajišťuje dobrovolníky do Krajské zdravotní, a. s., včetně Nemocnice Chomutov o. z.

Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem

 • 606 512 905               
 • dcul@dcul.cz

Kochova 1185, Chomutov

 • 474 447 395                
 • anna.mala@kzcr.eu

Domov harmonie a klidu, s. r. o.

Důstojný život – centrum pro zdravotně postižené, o. p. s.

E

EDA cz, z. ú.

Raná péče o děti se zrakovými a kombinovanými vadami

tel. 724 400 820, 773 668 406

C

Chomutovská knihovna, p. o.

Vzdělávací a volnočasové aktivity

tel. 725 529 111

K

Kapka 97, z. s.

Poradenství a pomoc pacientům s onkologickým onemocněním a jejich blízkým

tel. 604 400 109

M

Magistrát města Chomutova - Odbor sociálních věcí

Masopust, z. s.

Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním

Masopust, z. s.

Klub Esprit – komunitní podpůrná služba pro osoby s duševním onemocněním nabízí společné a individuální aktivity (sportovní, relaxační, umělecké, společenské)

Masopust, z. s.

Služba probíhá na dvou nácvikových pracovištích v Chomutově v Tvořivé dílně Mezi Námi (Husovo náměstí 38) a kavárně Café Atrium (Palackého 4995/85)

Městská policie Chomutov

tel. 474 637 457, 474 651 046, 156

Městská policie Jirkov

tel. 474 654 179, 732 981 010

Městský úřad Jirkov - Odbor sociálních věcí a školství

tel. 474 616 411, 474 616 463

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

tel. 474 684 432

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

tel. 474 684 432

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

tel. 474 684 432

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

tel. 474 684 432

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

Odlehčovací služba pobytová

tel. 474 684 432

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.

Pro osoby s chronickým onemocněním a osoby se zdravotním postižením, služba je poskytována osobám od 40 let věku

tel. 474 684 432

N

Národní ústav pro autismus, z. ú.

O

Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov

Důchody, peněžitá pomoc v mateřství, nemocenské dávky

tel. 474 637 511, 474 637 611

P

Probační a mediační služba ČR

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Služba pomoci obětem trestných činů

 • Úkony mediace – mimosoudní řešení konfliktů
 • Úkony probace – organizování a vykonávání dohledu nad obviněným

Poradna pro oběti trestných činů

 • 606 053 188
 • michalkova.pms@gmail.com

S

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.

Oblastní pobočka Chomutov

Sociální služby Chomutov, p. o.

Sociální poradna Kamenná - poskytuje odborné, sociální a právní poradenství, dluhové poradenství a oddlužení, partnerské, manželské a rodinné poradenství, poradenství pro pozůstalé

tel. 725 958 894, 474 659 241, 728 897 523

Sociální služby Chomutov, p. o.

Pro občany Chomutova za úhradu (30,- Kč cesta/ osoba)

tel. 607 060 694

Sociální služby Chomutov, p. o.

Pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením, služba je poskytována pro osoby od 11 let

Sociální služby Chomutov, p. o.

tel. 474 652 956, 606 641 988

Sociální služby Chomutov, p. o.

Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Písečná (od 17 let)

tel. 728 746 365, 474 661 009

Společně proti času, o. p. s.

Odlehčovací služba v domácnosti.

Společně proti času, o. p. s.

Spolek Prohandicap Jirkov

Dobrovolníci pro organizace poskytující služby v Jirkově

Spolek Prohandicap Jirkov

Rozvoj dobrovolnictví, pomoc rodičům handicapovaných dětí, převoz do škol, zajištění asistenta, kontakt s úřady a možnost zúčastnit se společenských a kulturních akcí, půjčování pomůcek

tel. 474 684 432, 777 338 391

Sportovní klub Handisport, z. s.

Podpora sportovních aktivit zdravotně postižených, seniorů, dětí a rodin

Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z. s., ZO Jirkov

Sdružuje osoby postižené civilizačními chorobami v Chomutově, Jirkově a okolí, organizuje rekondiční a rehabilitační programy, zaměřuje se i na prevenci civilizačních chorob a zdravý životní styl

tel. 721 143 742

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., MO Chomutov

Společenský klub pro osoby s onemocněním pohybovým ústrojím

Š

Šance žít - Chance be live, z. s.

Pomoc handicapovaným lidem

T

Tichý svět, o. p. s.

Pro osoby se sluchovým a kombinovaným postižením

Tichý svět, o. p. s.

Pro osoby se sluchovým a kombinovaným postižením

Tichý svět, o. p. s.

Pro osoby se sluchovým a kombinovaným postižením

Tlumočnické služby Ústecký kraj

Tyflocentrum Ústí nad Labem, o. p. s.

Tyfloservis, o. p. s.

Pro osoby se zrakovým a kombinovaným postižením

Ú

Úřad práce ČR - Oddělení dávek hmotné nouze

např. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc

Chomutov, Cihlářská 5909

 • 950 118 511   
 • 950 118 528               
 • jitka.reiterova@uradprace.cz
 • portal.mpsv.cz

Jirkov, Vinařická 1425

 • 950 118 265               
 • sona.adamova@uradprace.cz
 • portal.mpsv.cz

Úřad práce ČR - Oddělení dávek státní sociální podpory

např. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péče

Chomutov, Cihlářská 4107

 • 950 118 511               
 • 950 118 522      
 • krista.stehlikova@uradprace.cz
 • portal.mpsv.cz

Jirkov, Vinařická 1425

 • 950 118 251               
 • sona.adamova@uradprace.cz
 • portal.mpsv.cz

Úřad práce ČR - Oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením

např. příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením

tel. 950 118 511, 950 118 514

V

VIDA centrum Ústí nad Labem

Pro osoby s chronickým duševním onemocněním

Z

Zdravotní sestry a pečovatelky, s. r. o.

Domácí zdravotní péče

Zdravotní sestry a pečovatelky, s. r. o.